inoff
  • Pluto

Hållbarhet

För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Vi är övertygade om att såväl mindre som större insatser för ökad hållbarhet är viktiga för vår och kommande generationer. Av denna anledning är hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats.

Design – Vår strategi är att utveckla produkter som har en god, enkel och tidlös design. Vår design ska göra att produktens livslängd är lång. I formgivningsfasen pågår ett nära samarbete mellan inoff, formgivare och fabriken för att hitta den bästa kombinationen av design, materialåtgång och hållfasthet.

Hållfasthet och livslängd – Samtliga våra produkter testas utifrån rådande EN-standarder för att på så vis säkerställa att produktens konstruktion är på ett sådant sätt att livslängden motsvarar kraven som ställs på produkter till offentlig miljö. För ökad livslängd är det även exempelvis viktigt att produkten monteras korrekt, samt att produktens skruvar efterdras efter en tids användning. Det är också viktigt att rätt golvskydd används beroende på underlaget som produkten ska stå på. Ni får gärna höra av er till oss om ni känner er osäkra inom dessa områden.

Samarbete med fabriker – inoff samarbetar nära ett fåtal fabriker, flera belägna på kort avstånd från oss. Våra samarbeten präglas av en gemensam syn på betydelsen av fokus på hållbarhet. Det är för oss viktigt att de som tillverkar våra produkter gör det i enlighet med marknadsmässiga och lagstadgade krav, att produktionen sker med minimerad miljöpåverkan, att den är helt befriad från korruption samt att kvalitetskraven på produkten är höga. I vårt samarbete med våra fabriker tar vi utgångspunkt i de 10 principerna i FN:s Global Compact.

Transporter – Vi verkar för att i största möjliga utsträckning effektivisera vårt transportflöde för att på så vis minska på utsläpp och övrig miljöpåverkan. Det innefattar bland annat inköp till lager för att effektivisera såväl produktionsprocessen som transportflödet, direkttransporter från fabrik till kund samt koordinering av infrakter av såväl produkter som beklädnadsmaterial från tygleverantörer.

Emballage – Som en del i vårt arbete med ökad hållbarhet är hanteringen av emballage väsentlig. Samtidigt som vi verkar för att ha emballage som gör våra transporter säkra, för att undvika transportskador, är det viktigt för oss att minimera användningen av överflödigt emballage. inoff är anslutna till fti, Förpacknings- & tidningsinsamlingen.

Rätt skötsel och användande av våra produkter – För att öka produktens livslängd är det viktigt att produkten sköts och används på rätt sätt. Samtliga våra produkter är anpassade för användning i offentlig miljö och även i offentlig miljö är rätt skötsel viktig för att öka produktens livslängd. Ni är välkomna att besöka inoff.se för att läsa om skötselråden till våra produkter.

Avtagbar och tvättbar klädsel – Flera av våra beklädda produkter har avtagbart tyg på den del av produkten som slits mest. Detta möjliggör tvätt men även utbyte när du önskar förnyelse på grund av slitage eller när ni av annan anledning önskar ny klädsel. På så vis kan du byta klädsel och fortsätta att använda din möbel under många år till.

Utbyte av delar och återbruk – Återbruk/återanvändning spelar en central roll i den framtida ekonomin och för hållbarhet i stort. Vi uppmuntrar er därför att ta kontakt med oss om ni är i behov av reparation eller av nya delar till produkter ni köpt av oss, för att på så vis förlänga produktens livslängd.

Social hållbarhet – Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor, utan undantag, har rätt att ta del av dessa rättigheter. Vi på inoff är övertygade om att vi var och en, och tillsammans, kan vara med och bidra till ökad social hållbarhet. Genom att engagera oss i olika engagemang lever vi efter målet att göra något, göra mer och göra det bättre. Vi tror att vi tack vare detta kan vara med och minska skillnaderna i samhället och på så vis vara med och bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Exempel på våra engagemang kan ni finna under här:

Vi på inoff är övertygade om att produkter som uppfyller marknadens krav på form, funktion, flexibilitet, kvalitet och miljö fortfarande ska kunna vara prisvärda. Det är den övertygelsen som gör att vi fortsätter vårt arbete med att Möbelfaktamärka våra produkter, utan att prisvärdheten går förlorad.

Möbelfakta är en kravpaketering för möbler. Möbelfakta ska vara till hjälp, oavsett om man är producent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument. inoff har flertalet modeller och utföranden certifierade och godkända enligt Möbelfaktas kravområden; kvalitet, miljö och socialt ansvar. Att ha en produkt certifierad och godkänd av Möbelfakta garanterar följande:

Kvalitet: Produkten lever upp till internationella tekniska provningsstandarder vilket i sin tur innebär att produkten är objektivt kontrollerad och verifierad. Produkten har konstaterats tåla normalt slitage samt ha den säkerhet och funktion som kan krävas för den typ av användarmiljö och möbelkategori som den provats och godkänts för.

Miljö: Produkten tillverkas på ett miljöanpassat sätt i alla led, från råvaran till den färdiga produkten. De olika krav som ställs inom Möbelfaktas miljödel innebär ett stort ansvar för inoff, såsom system för spårbarhet av träråvaran samt kännedom om vilka tillsatser som använts i tillverkningen och vilken mängd som är tillåten.

Socialt ansvar: Möbelfakta ställer krav på systematiskt arbete med socialt ansvar. Det innebär bland annat att inoff tar ansvar för att alla parter i kedjan förbinder sig att följa FN:s direktiv The Global Compact’s Ten Principles. För inoff är det en självklarhet att följa FN:s uppförandekod, vilket även direkta och indirekta underleverantörer till våra produkter gör.

De modeller och utföranden som är försedda med Möbelfaktas logotype på sin produktsida har deklarerats och godkänts av Möbelfakta. Klicka här för en översikt av alla produkter som är certifierade. För övriga produkter bedriver inoff ett kontinuerligt arbete med kvalitet, miljö och socialt ansvar där vi tar utgångspunkt i Möbelfaktas kravspecifikation.

inoff är stolta över att ha varit certifierade enligt ISO 9001 (miljö), ISO 14001 (kvalitet) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö) i snart 20 år. Dessa certifieringar sätter ständig press på oss att hela tiden utvärdera och försöka utveckla detaljer i vår verksamhet utifrån miljö-, kvalitets- och arbetsmiljömässig hållbarhet. Arbetet med dessa ledningssystemet sker kontinuerligt och utvärderas årligen av tredje part.

Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.

Följ oss på Instagram


inoff inred ab • Box 82 • 282 03 Bjärnum • Sweden • T +46 451-77 53 60 • info@inoff.se